MET EEN GEZONDE LEVENSSTIJL DOOR HET LEVEN
Herbalife Nutrition Onafhankelijk Member: SASCHA PUTZ

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2023

Herbalife en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (“wij”, “ons” of “onze”) respecteren uw privacybelangen. Dit privacybeleid informeert u in een FAQ-formaat over hoe Herbalife uw persoonsgegevens gebruikt, evenals over de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nog vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@herbalife.com.

Dit beleid is alleen van toepassing op websites en toepassingen van Herbalife (“Websites”) met een koppeling naar dit beleid.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens van Herbalife identificeren aan de hand van de tabel aan het slot van dit beleidsdocument, afhankelijk van het land waar u woont. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens bepaalt de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat Herbalife-producten exclusief worden verkocht via onze onafhankelijke leden (“leden”), die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die u aan hen verstrekt. Neem rechtstreeks contact met hen op om inzicht te krijgen in hun gegevenspraktijken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

• Voor welke doeleinden verzamelt Herbalife persoonsgegevens?
• Welke persoonsgegevens verzamelt Herbalife?
• Hoe slaat Herbalife persoonsgegevens op?
• Hoe lang bewaart Herbalife persoonsgegevens?
• Met wie deelt Herbalife persoonsgegevens?
• Hoe draagt Herbalife persoonsgegevens over?
• Hoe gaat Herbalife om met de privacy van kinderen?
• Wat zijn cookies?
• Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?
• Hoe zit het met gegevensbeveiliging?
• Kan Herbalife dit beleid wijzigen?
• Hoe zit het met links naar diensten van derden?
• Hoe kan ik contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van Herbalife over mijn persoonsgegevens?

Voor welke doeleinden verzamelt Herbalife persoonsgegevens?

Als wij een contractuele relatie met u hebben, verwerken wij uw persoonsgegevens om ons contract met u uit te voeren, onze producten en diensten te leveren en onze relatie te beheren, met name:

• om een lidmaatschapsovereenkomst met u op te stellen en aan te gaan. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een contract aan te gaan;
• om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren, inclusief het berekenen van uw inkomsten en die van andere leden, het afwikkelen van uw vragen en het bijhouden en leveren van informatie over uw opgaande en afwaartse lijn (bijvoorbeeld lijnrapportage);
• om productbestellingen te verwerken en activiteiten op het gebied van boekhouding, facturering en incasso te beheren;
• voor het leveren en terugnemen van producten en het beheren van contracten en garanties; en
• voor betalingsdoeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name:

• voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden;
• voor het uitvoeren van terugroepacties; en
• om te reageren op verzoeken om informatie door bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u op de Websites verstrekt voor de volgende gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden:

• om uw online account aan te maken en te beheren (bijv. uw account op MyHerbalife);
• om met u te communiceren over uw online account, waaronder het versturen van transactiegegevens over accountfuncties, beveiliging en verbeteringen;
• om onze producten en diensten te leveren en om de integriteit en veiligheid van onze diensten te beschermen;
• om onze websites en digitale platforms te onderhouden;
• om technische activiteiten uit te voeren voor het oplossen van problemen, gegevensbeveiliging en gerelateerde rapportages en analyses;
• voor het uitvoeren van bedrijfsbeheeractiviteiten voor leden en het bieden van hulpmiddelen aan leden voor het beheer van hun onafhankelijke bedrijf;
• om de activiteiten van leden te ondersteunen, inclusief in verband met lijnrapportages, inzichten en statistieken, en om doelen te bereiken, door persoonsgegevens die wij over u en uw klanten verkrijgen te delen met geselecteerde leden, waaronder leden in uw opgaande lijn;
• om de gebruikerservaring van onze website en/of applicatie te verbeteren door deze toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken en inhoud te creëren die relevanter is voor u;
• om ons beloningsprogramma voor lidmaatschappen te beheren en te verbeteren, inclusief het beoordelen en voorspellen van de geschiktheid en herkwalificatie voor statusgerelateerde commissies, bonussen of kortingen op basis van algoritmische analyse, training en voorspellende modellen; beslissingen die juridische effecten opleveren of die op soortgelijke wijze een significante invloed hebben op betrokkenen, zijn niet gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering;
• voor het organiseren van openbare erkenning, prijzen en/of feestelijkheden voor prestaties en/of verbeteringen die zijn gemaakt in het verkoop- en marketingplan van Herbalife, waaronder via onder meer sociale media, onze Websites, of voor functies en evenementen van het Bedrijf;
• om op algoritmen gebaseerde productaanbevelingen te tonen aan leden;
• om klachten van leden op te lossen, met u te communiceren, klantenondersteuning aan te bieden en claims in verband met onze producten en diensten te verwerken;
• om onze producten en diensten te beheren, te evalueren en te verbeteren (waaronder het beheren van de Websites, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het versterken, verbeteren en analyseren van onze producten en diensten, het beheren van onze communicatie, het analyseren van onze klantenbasis en Websites, het uitvoeren van gegevensanalyses);
• om marktonderzoek en enquêtes uit te voeren, onze producten en diensten te adverteren en op de markt te brengen en de effectiviteit van onze reclame en marketing te analyseren;
• om informatierapportages en -analyses uit te voeren, inzicht te krijgen in de effectiviteit van de bedrijfsprogramma's van Herbalife, de activiteiten van onze leden en potentiële klanten te analyseren en te rapporteren en de ontwikkeling van het bedrijf en haar activiteiten te ondersteunen;
• voor de uitvoering van identiteitsverificatie, archiefbeheer en rapportageactiviteiten, waaronder het analyseren van Herbalife-accounts of -profielen met betrekking tot eenzelfde lid;;
• om de veiligheid en beveiliging van onze Websites, producten en diensten te bestendigen en te verbeteren en om misbruik ervan te voorkomen;
• voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van de omgang met bedreigingen en daarmee verband houdende toezichts-, rapportage- en analyse-activiteiten om bedreigingen voor netnetwerken, systemen, toepassingen en databases van Herbalife te identificeren en te verijdelen;
• voor het bijhouden van bedrijfsgegevens en het uitvoeren van activiteiten op het gebied van informatietechnologie, waaronder gegevensopslag;
• om onze rechten af te dwingen en rechtsmiddelen uit te oefenen en om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen;
• om ons tegen fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te beschermen, deze te identificeren en te voorkomen;
• om de belangen van Herbalife te beschermen met betrekking tot marketingplannen, voorraad- en bonusprocedures, bijvoorbeeld door verkoopaudits, door contact op te nemen met een beperkt aantal retailklanten van een lid om de verkoop te bevestigen;
• om onze gebruiksvoorwaarden, ledenregels en rechten af te dwingen, waaronder het afhandelen en onderzoeken van klachten en andere vragen; en
• om u informatie en online reclame te verstrekken over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving;

Wij gebruiken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben bij het uitvoeren van onze activiteiten en het leveren van diensten aan onze leden en hun klanten. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die wij nastreven in balans zijn met uw belangen, rechten en vrijheden, die wij op verzoek graag toelichten. U hebt het recht om u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving; maar in dat geval kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze producten en diensten.

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming verkrijgen voor de volgende doeleinden:

• om u in staat te stellen speciale diensten te ontvangen, zoals het ontvangen van informatiepakketten over onze producten en diensten, lanceringen, aanbiedingen en promoties;
• om u in staat te stellen contact op te nemen met een lid van Herbalife voor informatie over hoe u producten van Herbalife kunt kopen of over een introductie tot het lidmaatschap;
• om u in staat te stellen deel te nemen aan evenementen, enquêtes en uitdagingen;
• om uw persoonsgegevens te gebruiken in samenhang met de marketing van producten en diensten van Herbalife, met inbegrip van marketingactiviteiten op sociale media; en
• voor het gebruik van bepaalde cookies en soortgelijke technologieën, zoals wettelijk vereist.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, door ons dit te laten weten via onderstaand e-mailadres, door u af te melden voor reclame via e-mail of sms, of door de privacyinstellingen van uw browser te wijzigen zoals hieronder beschreven. Als u uw toestemming intrekt, kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze producten en diensten.

Wij kunnen persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken waarvoor we op het moment van verzamelen een specifieke kennisgeving verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Herbalife?

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

• Contactgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en post- en e-mailadres;
• Door de gebruiker gegenereerde inhoud met betrekking tot productvoorkeuren, opmerkingen, vragen en antwoorden;
• Als u lid bent, verkrijgen wij ook uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), land, werklocatie, facturerings- en betalingsgegevens en andere informatie die nodig is om uw Herbalife-lidmaatschap vast te stellen en u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
• Andere informatie die u verstrekt, zoals via onze functie “Contact opnemen” of andere formulieren die beschikbaar zijn op onze Websites.

Hoewel de persoonsgegevens die u ons verstrekt vrijwillig zijn, zijn bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk om u het relevante product of de relevante dienst te kunnen bieden. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om u bepaalde producten of diensten te leveren.

Bovendien zullen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt duidelijk zijn in de context waarin u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld een formulier invult om informatie op te vragen over Herbalife-voedingsproducten of het lidmaatschap van Herbalife-voeding, of om contact op te nemen met een lid of om deel te nemen aan een uitdaging of sweepstake, geeft u uw naam, contactgegevens en andere informatie op die in het formulier wordt gevraagd. U kunt bijvoorbeeld vrijwillig informatie over uw gezondheid en welzijn verstrekken, waaronder fysieke kenmerken of beschrijvingen, en andere gegevens met betrekking tot uw lichaam, dieet, activiteiten of fysiologie, als reactie op een vragenlijst over uw welzijnsprofiel. In dergelijke gevallen kunnen wij u aanvullende informatie en keuzes verstrekken over ons beoogde gebruik van uw persoonsgegevens, indien nodig. Als u zich aanmeldt voor een functie op onze Websites, geeft u uw naam, contactgegevens en alle andere informatie door die nodig is om toegang te krijgen tot de functie. Elk formulier op onze Websites is anders voor wat betreft de vereiste en verzamelde informatie. Vereiste informatie wordt aangegeven met een sterretje (*) op het formulier. U kunt ervoor kiezen om aanvullende informatie op te geven in velden die niet verplicht zijn. Wij verzamelen ook uw communicatievoorkeuren, bijvoorbeeld of u elektronische marketingberichten van ons wilt ontvangen.

Voor geregistreerde leden verzamelt Herbalife informatie over producten die u online koopt, volume- en verkoopstatistieken, commissies van leden, bonussen of kortingen, niveau, aanwezigheid van evenementen, bankgegevens voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke bepalingen met betrekking tot belastingen en boekhouding, en informatie die vrijwillig door leden op de Websites wordt geüpload, zoals hun leads en marketingactiviteiten.

Wij kunnen aanvullende informatie over u ontvangen van openbare en commercieel beschikbare bronnen en andere derden. Als u via de Websites toegang hebt tot diensten van derden, zoals Facebook, Google of Twitter, om u aan te melden bij de Websites of om informatie over uw ervaring op de Websites met anderen te delen, verzamelen wij informatie van deze services van derden.

Een deel van de inhoud of functionaliteit van de Websites wordt geleverd door derden, zoals Facebook- en Twitter-plug-ins. Deze derden ontvangen informatie over uw gebruik van onze website, waaronder door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (zie het gedeelte over cookies hieronder). Raadpleeg de websites van deze derden om te begrijpen hoe zij uw gegevens gebruiken.

Informatie die automatisch wordt verzameld

U kunt de Websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Wij verzamelen echter technische informatie via de Websites, zoals het IP-adres van uw apparaat, unieke apparaat-id, kenmerken van de webbrowser, kenmerken van het apparaat, besturingssysteem, taalvoorkeuren, doorverwijzende URL's, clickstreamgegevens en datums en tijden van websitebezoeken. Wij verzamelen deze gegevens om een verbinding tot stand te brengen en onze Websites weer te geven, inzicht te krijgen in uw reis door de Websites en de opties vast te leggen die u hebt geselecteerd. De verzamelde informatie identificeert u niet rechtstreeks, maar kan voor ons nuttig zijn voor marketingdoeleinden en het verbeteren van de diensten die wij aanbieden.

Reclame op basis van interesses

Op onze Website verkrijgen wij informatie over uw online activiteiten om u advertenties aan te bieden over producten en diensten die mogelijk zijn afgestemd op uw interesses. U kunt onze advertenties op andere websites zien omdat wij gebruikmaken van advertentiediensten van derden. Via deze advertentiediensten kunnen wij onze berichten richten op gebruikers, waarbij wij rekening houden met demografische gegevens, de afgeleide interesses van gebruikers en de surfcontext. Deze diensten volgen uw online activiteiten gedurende een bepaalde periode en via meerdere websites en apps, door geautomatiseerd informatie te verzamelen, onder meer via het gebruik van cookies, webserverlogboeken, webbakens en andere, vergelijkbare, technologieën. De advertentiediensten gebruiken deze informatie om u advertenties te tonen die mogelijk zijn afgestemd op uw individuele interesses. De informatie-advertentiediensten kunnen gegevens verzamelen over uw bezoeken aan websites die advertenties aanbieden, zoals de pagina's of advertenties die u bekijkt en de acties die u op de websites of apps uitvoert. Deze gegevensverzameling vindt zowel plaats op onze Websites als op websites en apps van derden die deelnemen aan deze advertentiediensten. Dit proces helpt ons ook de effectiviteit van onze marketinginspanningen te volgen.

Analysediensten van derden

Wij kunnen gebruikmaken van analysediensten van derden op onze Websites. De informatie die wij verkrijgen via de Websites kan worden bekendgemaakt aan deze diensten of rechtstreeks door hen worden verzameld.

Hoe slaat Herbalife persoonsgegevens op?

Herbalife slaat uw persoonsgegevens op in een centrale opslagplaats, samen met andere informatie die we eventueel over u hebben. Hierdoor kunnen we dubbele gegevens voorkomen, onze informatiebronnen beter beheren en u een betere service bieden. Wij gebruiken deze informatie voor de hierboven genoemde doeleinden en in overeenstemming met uw keuzes.

Hoe lang bewaart Herbalife persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van onze relatie met u, plus een redelijke periode daarna om te voldoen aan de toepasselijke verjaringstermijnen, tenzij een kortere bewaartermijn vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

Met wie deelt Herbalife persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens die wij over u en uw klanten verkrijgen met:

• onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en de distributeurs, agenten en licentiehouders van deze entiteiten;
• dienstverleners die diensten verlenen namens Herbalife, bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen onze website te ontwikkelen en te beveiligen en bedrijven die ons helpen gegevensanalyses uit te voeren en onze advertenties relevanter te maken, waaronder via algoritmische analyses;
• andere bedrijven waarmee Herbalife direct of indirect diensten voor u heeft geregeld, zoals het afhandelen van bestellingen, het leveren van pakketten, e-mailbeheerfuncties, het verwerken van kredietkaartbetalingen en het verlenen van klantenservice;
• bepaalde leden van Herbalife, waaronder leden van Herbalife in uw opgaande lijn, om de leden te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun Herbalife-activiteiten, waaronder in verband met lijnrapportage, inzichten en statistieken, en het behalen van doelen, evenals voor gebruik in marketingtools en -platforms; en.
• andere partijen zoals vereist door de wet, of om te voldoen aan een dagvaarding, een gerechtelijke procedure of een soortgelijke juridische of gerechtelijke procedure of arbitrage, inclusief openbaarmaking aan bevoegde externe accountants of overheidsinstanties, of om fraude te onderzoeken of te voorkomen.

De meeste van onze wereldwijde dienstverleners zijn gevestigd in de VS. Daarnaast betrekt Herbalife lokale dienstverleners in de landen waar zij zaken doet. Wij eisen contractueel van dienstverleners dat zij persoonsgegevens uitsluitend namens ons verwerken en maatregelen treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens over u openbaar maken (a) waar dit wettelijk vereist is of is toegestaan, bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijk bevel of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, (b) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, (c) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of andere illegale activiteiten, en (d) in het geval dat wij ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (met inbegrip van in het geval van een reorganisatie, ontbinding, vereffening, fusie, overname of faillissement).

Hoe draagt Herbalife persoonsgegevens over?

Het hoofdkantoor van Herbalife is gevestigd in de VS. Leden in uw opgaande lijn kunnen ook gevestigd zijn in de VS of in andere landen. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de persoonsgegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere rechtsgebieden (zoals de VS), beschermen wij die persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid.

Wij zullen voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten door adequate bescherming te bieden voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers van gegevens in landen buiten uw rechtsgebied. Voor zover deze gegevensontvangers zich bevinden in landen die niet door de Europese Commissie of een andere relevante instantie zijn erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, hebben wij passende maatregelen getroffen om een dergelijk niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Dit betreft onder meer het aangaan van overeenkomsten voor gegevensoverdracht (zoals modelcontractbepalingen van de EU) met de ontvangers van de gegevens. Neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven om een kopie te krijgen van de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen.

Hoe gaat Herbalife om met de privacy van kinderen?

De Websites zijn bedoeld voor algemene doelgroepen. In sommige gevallen verzamelt Herbalife persoonsgegevens van minderjarigen. Herbalife verkrijgt de toestemming van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij verzamelen, gebruiken of verspreiden geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare technologie voor leeftijdscontrole.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een reeks tekstinformatie die een website overbrengt naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan onthouden wie u bent. Cookies kunnen een website helpen om content sneller te laten overeenkomen met de interesses van uw voorkeur. Met sommige cookies kunnen we gebruikerssessies op onze Websites opnieuw maken en afspelen.

Een cookie bevat meestal de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is; de 'levensduur' van de cookie; en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid https://www.herbalife.be/footer-pages/cookiebelied/ .

Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals recht op inzage, rectificatie, beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder bezwaar tegen direct marketing- en profileringsactiviteiten), overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke en verwijdering van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (“recht om vergeten te worden”). Als u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zoals hierboven uitgelegd.

Op sommige van onze Websites kunt u uw persoonsgegevens controleren en bijwerken of uw lidmaatschap van de dienst opzeggen. Als deze functie niet beschikbaar is en u hulp nodig hebt met andere rechten op het gebied van persoonsgegevens, kunt u hier contact met ons opnemen.Houd er rekening mee dat deze rechten onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen.

Als u geen reclame per e-mail of sms wilt ontvangen, krijgt u de gelegenheid om u af te melden voor de berichten die u ontvangt.

Als u nog vragen heeft over dit beleid en onze werkwijzen, of als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Herbalife, neem dan contact met ons op via e-mail:

Functionaris voor gegevensbescherming: EMEA
HN Global Business Services Center Krakau Sp. z o.o.ul. Puszkarska 7M, 30-644 Krakau, Polen
privacy@herbalife.com

Voor gebruikers en leden binnen de Europese Unie geldt dat als u bezwaren hebt tegen het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door Herbalife die Herbalife niet naar uw tevredenheid kan oplossen, u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Hoe zit het met gegevensbeveiliging?

Wij handhaven administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of onbevoegde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of gebruik. Persoonsgegevens die worden verzameld door de Websites van Herbalife worden opgeslagen in veilige bedrijfsomgevingen die niet voor het publiek beschikbaar zijn. Indien nodig worden de persoonsgegevens versleuteld voordat u uw transactie uitvoert, met behulp van geschikte beveiligde technologie.

Kan Herbalife dit beleid wijzigen?

Herbalife kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Bovenaan het beleidsdocument wordt aangegeven wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden u aan om onze website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de nieuwste versie van ons beleid.

Hoe zit het met links naar diensten van derden?

Onze Websites kunnen koppelingen naar andere online diensten en functies van derden zoals apps, tools, widgets en plug-ins bevatten. Deze online diensten en functies van derden werken onafhankelijk van ons. De privacyprocedures van de relevante derden, inclusief details over de informatie die zij over u verzamelen, zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van deze partijen, die wij u ten zeerste adviseren te raadplegen. Herbalife is niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze derden.

Hoe kan ik contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van mijn gegevens bij Herbalife?

U kunt de Herbalife-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens identificeren aan de hand van de onderstaande tabel, afhankelijk van het land waar u woont.

Oostenrijk

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, D-64293 Darmstadt, Duitsland

België

INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL, België

Bulgarije

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Razyn (“Herbalife Polska“)

Kroatië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (“Herbalife Kroatië”)

Cyprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athene, Griekenland (“Herbalife Griekenland”)ë

Tsjechië

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identificatienummer (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praag 8, Tsjechië (“Herbalife Tsjechië”)

Denemarken

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 Kopenhagen K, Denemarken

Estland

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Letland (“Filuet”)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker, Noorwegen

Frankrijk

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Frans-Polynesië

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A., 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

1103 København K

Duitsland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Duitsland

Griekenland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athene, Griekenland

Hongarije

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Boedapest, Gubacsi út 6., gebouw “B”

IJsland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ierland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Verenigd Koninkrijk

Italië

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta' d'Europa 819, 00144 Rome, Italië

Litouwen

Filuet Baltica Ltd, Piedrujas 7a, Riga, LV-1073, Letland (“Filuet”)

Griekenland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athene, Griekenland

Macedonië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (“Herbalife Kroatië”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Nederland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Noorwegen

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker, Noorwegen

Polen

Herbalife Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warschau, Polen

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8, 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL

Roemenië

Herbalife RO SRL, Str. Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Boekarest, Roemenië

Servië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, Kroatië (“Herbalife Kroatië”)

Slowakije

Herbalife Slowakije s.r.o., ID-nr: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slowaakse Republiek (“Herbalife Slowakije”)

Slovenië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (“Herbalife Kroatië”)

Spanje

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid, Spanje

Zweden

Herbalife Sweden AB, Box 556, 101 31 Stockholm, Zweden
Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker, Noorwegen

Zwitserland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Duitsland

Verenigd Koninkrijk

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Verenigd Koninkrijk

Verder is Herbalife Europe Ltd. een verwerkingsverantwoordelijke van bepaalde persoonsgegevens voor overeenkomsten met een beperkt aantal externe dienstverleners en Herbalife Europe Ltd. heeft Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. aangesteld als zijn vertegenwoordiger in de Europese Unie. U kunt contact opnemen met Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. door te schrijven naar 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxemburg of privacy@herbalife.com.