MET EEN GEZONDE LEVENSSTIJL DOOR HET LEVEN
Herbalife Nutrition Onafhankelijk Member: SASCHA PUTZ

Privacybeleid leden

Laatst bijgewerkt op 1.04.2021

Dit privacybeleid voor leden zet de soorten persoonlijke informatie uiteen die ik, als onafhankelijk lid van Herbalife, verzamel over mijn klanten, potentiële klanten en bezoekers van mijn website(s) en app(s) en de doeleinden waarvoor ik die informatie gebruik. Veranderingen aan dit beleid zullen op deze website geplaatst worden. Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op mijn klantgerichte websites en apps waarop dit beleid is geplaatst, zoals GoHerbalife.com en HerbalifeGO en mijn activiteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ik ben de gegevensbeheerder en er kan contact met mij worden opgenomen door middel van de contactinformatie die op de website en/of app geplaatst is.

Dit beleid is niet van toepassing op de persoonsgegevens die Herbalife International of America, Inc.en diens gelieerde entiteiten (gezamenlijk “Herbalife”) van u verzamelen of gebruiken. Houd er rekening mee dat Herbalife in zekere zin ook uw gegevens beheert en informatie over u verzamelt via de website en/of app, inclusief informatie die wordt verzameld over uw toestel en het gebruik van de website via cookies en andere traceertechnologieën. Deze informatie wordt verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Herbalife, waartoe u toegang heeft via de link naar het privacybeleid van Herbalife onderaan deze website.

Welke informatie kunnen door mij worden verzameld?

De informatie die rechtstreeks verzameld wordt bevat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en factureringsgegevens: als u bijvoorbeeld een formulier invult waarin u meer informatie over producten van Herbalife vraagt of als u informatie verstuurt om via mijn website een aankoop te doen.

Indien u deelneemt aan uitdagingen in competitieverband, zoals de Weight Loss Challenges, Body Transformation Challenges of marathons, is dat op vrijwillige basis. Indien u deelneemt aan zulke uitdagingen, kan er rechtstreeks extra informatie over u verzameld worden, waaronder uw foto, teams die u heeft gecreëerd (indien van toepassing), status (actief/inactief) en andere informatie over uw team. Ook de informatie die u ingeeft over uw gewicht, lengte, BMI, lichaamsafmetingen, slaap- en voedingspatroon, gewichtsverlies, verslagen en inzichten (of van uw team) wordt door ons verzameld. Sommige van deze persoonlijke informatie kan informatie over uw gezondheid bevatten en wordt derhalve als gevoelige gegevens beschouwd in sommige rechtsgebieden.

Wat is het wettelijke zakelijke doeleinde voor het verzamelen van deze informatie?

Door middel van mijn websites en apps verzamel ik persoonsgegevens voor de volgende legitieme bedrijfsdoeleinden:
• voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst met u, waaronder:
- het verwerken van uw productbestellingen
- om uw producten te leveren of te laten leveren
- om u te voorzien van advies en vervolgdiensten
- voor het verwerken van productretourneringen en garantieclaims
- voor betalingsdoeleinden
• Om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, zoals:
- voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden;
- voor het uitvoeren van terugroepacties; en
- om te reageren op verzoeken om informatie door bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten.
• Voor mijn legitieme bedrijfsdoeleinden zoals:
- om aan mijn verplichtingen jegens Herbalife te voldoen, waaronder verplichtingen die onder het verkoop- en marketingplan van Herbalife vallen
- om vragen die u mogelijk heeft te beantwoorden
- om mijn services aan u te verbeteren en om de integriteit en beveiliging van mijn services te beschermen
- voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles
- om de gedragsregels voor onafhankelijke leden van Herbalife kracht bij te zetten, alsook mijn rechten of die van Herbalife
- voor het organiseren van verweer inzake wettelijke rechten die ik heb
- om u informatie over en advertenties van producten van Herbalife, mijn diensten en speciale aanbiedingen te verstrekken
• Op basis van uw toestemming:
- voor het gebruik van uw persoonsgegevens, inclusief gevoelige gegevens, inzake uitdagingen in competitieverband zodat u aan soortgelijke activiteiten kunt deelnemen, om u producten en diensten te kunnen verstrekken die verband houden met de uitdagingen (waaronder antwoorden op uw vragen en andere ondersteunende dienstverlening bieden) en om statistieken, verslagen en inzichten te kunnen genereren
- om de uitdagingen en het gebruik van producten en diensten van Herbalife® beter te begrijpen en te verbeteren
- voor het gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer voor de marketing van producten en diensten van Herbalife® en soortgelijke producten en diensten

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door mij dit rechtstreeks te laten weten via de contactinformatie op mijn website en/of app of, in het geval van marketingcommunicatie, door middel van de afmeldinstructies die u van mij kunt ontvangen.

Hoe lang bewaar ik deze informatie?

Ik bewaar uw informatie slechts voor de benodigde termijn en de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld of zoals vereist of toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Wanneer u een relatie met mij aangaat, bewaar ik uw informatie voor de duur van onze relatie en een redelijke termijn nadien om te voldoen aan de toepasselijke verjaringstermijn en de vereisten voor het bewaren van gegevens onder de toepasselijke wetgeving.

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Er worden administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd tegen onvoorziene, onwettige of onbevoegde vernielingen, verliezen, veranderingen, toegang, openbaarmaking of gebruik van persoonlijke informatie.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

Relevante persoonsgegevens worden gedeeld met:
• Herbalife om producten te bestellen, de zaken en de website te laten functioneren, kwaliteitscontrole, naleving van toepasselijke wetten en het beheer van het verkoop- en marketingplan
• Mijn zakelijke adviseurs zoals accountants en belastingadviseurs
• Andere leveranciers die mij helpen om mijn zaken met Herbalife te beheren, zoals leveringen via e-mail, app- en website-ontwikkelaars en andere technologische dienstverleners
• Logistieke dienstverleners
• Andere leden van Herbalife overeenkomstig het verkoop- en marketingplan van Herbalife
• Andere partijen zoals vereist door de wet, of om te voldoen aan een dagvaarding, een gerechtelijke procedure of een soortgelijke juridische of gerechtelijke procedure of arbitrage, inclusief openbaarmaking aan bevoegde externe accountants of overheidsinstanties, of om fraude te onderzoeken of te voorkomen.

Herbalife gebruikt de informatie die ik hun verstrek overeenkomstig haar privacybeleid. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Herbalife bekijken via de link onderaan mijn website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze persoonsgegevens?

• Indien u zich in de Europese Unie, EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, heeft u wellicht verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, kunt u deze indien nodig laten aanpassen, kunt u bepaalde soorten verwerking laten beperken, mag u bezwaar maken tegen bepaalde vormen van verwerking (zoals direct marketing) en heeft u het recht op gegevensportabiliteit (indien u uw gegevens naar een andere partij wilt laten sturen). U kunt ook het recht hebben om uw persoonlijke informatie te laten wissen (afhankelijk van de toepasselijke wetgeving).
• Als u geen reclame wilt ontvangen via e-mail of SMS, kunt zich voor deze berichten afmelden.
• Als u bezwaren heeft tegen het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en deze niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Als u nog meer vragen heeft over dit beleid en mijn werkwijze of als u klachten heeft over hoe ik uw persoonsgegevens gebruik, neem dan contact met mij op zoals hieronder omschreven.

Hoe draag ik informatie over?

Ik draag uw persoonlijke informatie niet over buiten de Europese Unie, de EER of het Verenigd Koninkrijk naar een rechtsgebied dat uw gegevens niet voldoende beschermd, behalve op incidentele basis indien nodig met uw expliciete, specifieke en geïnformeerde toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Als ik uw informatie overdraag aan een land dat volgens de Europese Commissie niet voldoende gegevensbescherming kan bieden, zal ik extra voorzorgsmaatregelen implementeren voor de overdracht ervan, bijvoorbeeld door gepaste voorwaarden in het contract van de ontvanger te laten opnemen, zoals wettelijk vereist. Indien u meer informatie wenst over de overdracht van gegevens, kunt u contact met mij opnemen zoals hieronder beschreven.

Hoe weet u of dit beleid is bijgewerkt?

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Ik raad u aan om mijn website en/of app regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de nieuwste versie van dit beleid.

Hoe kunt u contact met mij opnemen?

U kunt contact met mij opnemen door middel van de contactinformatie op mijn website en/of app.